A Biblical Theology of The New Testament

Berat: 0.78 Kg

ISBN: 978-602-99736-0-0

Rp. 164.900

Pengarang: Roy B. Zuck
Ukuran Buku: 25 x 16 cm
Hardcover: 556 hal.

Buku ini memberikan pengertian dan wawasan baru mengenai disiplin teologi. Para sarjana dari Dallas Theological Seminary bersama-sama mewujudkan buku penting yang disunting oleh Roy B. Zuck ini. Setiap kontributor  melihat penyataan ilahi yang muncul secara kronologis dalam kanon Perjanjian Baru, itu memungkinkan Anda memberikan kesaksian mengenai kebenaran Allah yang terbentang melalui dekade-dekade tersebut.

Teologi Matius oleh David K. Lowery
Teologi Markus oleh David K. Lowery
Teologi Lukas oleh Darrell L. Bock
Teologi Kisah Para Rasul oleh Darrell L. Bock
Teologi Tulisan-tulisan Yohanes oleh W. Hall Harris
Teologi Surat-surat Misioner Paulus oleh David. K. Lowery
Teologi Surat-surat Paulus dari Penjara oleh Darrell L. Bock
Teologi Surat-surat Penggembalaan Paulus oleh Mark L. Bailey
Teologi Surat Ibrani oleh Buist M. Fanning
Teologi Petrus dan Yudas oleh Buist M. Fanning